Cinsel istek Kaybı nedenleri

Posted 17:28 by . in Etiketler: , , , , , ,
A- Madde Bağımlılığı

1- Alkolizm

2- Diğer Madde Bağımlılıkları

B- Kişilik Yapısı

1- Obsesif/Kompulsif Kişilik

2- Histerik Kişilik

3- Pasif/Bağımlı Kíşilik

4- Pasif/Agresif Kişilik

C- Fiziksel Sorunlar

1- Fiziksel Hastalìklar, nörolojik bozukluklar, damarsal bozukluklar.

2- Menopozal Semptomlar, vajinal kuruluk, östrojen yetmezliği

3- Doğum Kontrol Hapları

4- İlaçlar

5- İnfertilite, özellikle zamanlanmış ilişki

D- Duygusal Faktörler ve Stres

1- Bastırılmış öfke

2- Üzüntü-Yadsıma, suçluluk duygusu, depresyon veya öfke

3- Depresyon

4- Gebelik Korkusu

5- Kişiler Arasında Anlaşmazlık

6- Bedensel Görüntü Sorunları

7- Psikozlar

8- Kronik yorgunluk

a- Çok Fazla ve Uzun Süre Çalışma

b- Küçük Çocuk Bakımı

9- Orta,Yaş Krizi
Kadın ve erkekte, cinsel istek kaybı, benzer sorunlardır. Cinsel istekler konusunda iki teori öne sürülmektedir. Birinci teoriye göre bireylerin cinsel istek düzeyleri birbirinden farklıdır ve bu farklılıklar doğuştan kazanılmış özelliklerdir...

Bu nedenle bazılarının cinsel istek veya kapasiteleri çok yüksek iken, bazıları yaşam boyunca çok az cinsel ilgi gösterebilirler. Bu durum, bir ölçüde bireyler arasındaki boy uzun1uğu veya göz rengi farklılıklarına benzetilebilir.
İkinci teoriye göre ise, yaşam olayları veya eğitim ile yasaklanmadığı, bastırı1madığı veya saptırı1madığı sürece cinsel dürtü herkes için çok önemli bir itici güçtür. Klinik deneyimler ikinci teoriyi desteklememize neden olmaktadır. Cinsel istek azalması sorunları olan hastaların genellikle bu kaybı açıklayacak çok sayıda nedenleri vardır.

Cinsel istek kaybı, isteğin azalması, uyarı sonucu cinsel tepki a1ındığı halde istek olmaması, uyarı sonunda da cinsel tepki olmaması veya nefret şeklinde ortaya çıkabilir. Nefret, cinsel ilişkide bulunamayacak kadar olumsuz duyguların mevcut olması anlamına gelir. Bu, genel olarak her türlü cinsel aktiviteye karşı o1abildiği gibi sadece belli bir düşünce, inanç veya davranış şekline karşı da geliştirilebilir örneğin, oral seks gibi. Genel olarak insanlar ödüllendirici bir davranışı tekrarlama eğilimindedirler cinsel veya başka tür bir aktivite. Tersine, belli bir davranış anksieteye neden oluyorsa, kaçınmaya çalışılır, dolayısıyla nefret ortaya çıkar. Cinsel istek kaybı olan insanlarda, çocuk1uk dönemindeki yasaklayıcı eğitim ve başarısızlık beklentisi, utanç, acı veya yetersizlik korkusu, gerçek yasaklamalar veya acı deneyler kadar önemlidir.

0 comment(s) to... “Cinsel istek Kaybı nedenleri”

0 yorum:

Yorum Gönder